Styrelsen i Kramfors Konstförening


Det är vi som är styrelsen i Kramfors Konstförening och jobbar för att  uppfylla ändamålet i § 3 i föreningens stadgar enligt nedan.


" Föreningen har till ändamål att inom Kramfors kommun främja intresse för konst och förståelse för god konst i alla dess uttrycksformer, arrangera konstutställningar,
arrangera föreläsningar om konst eller andra arrangemang omkring konst, sprida information om konst och konstnärer och samarbeta med kommunala organ och konstorganisationer. "


Annika Johansson

Ordförande


Rolf Westin
Kassör


Agneta Sjöberg
Sekreterare

Caroline Strindlund
Ledamot


Anneli Näsman
Ledamot


Lena Wälivaara

Ledamot

Marianne Hägglund
Ledamot


Mary Eriksson
Suppleant


Suppleant

Carl-Gerhard Lindberg


Revisorer

Per Rydberg

Gunilla Westman

Anna-Lena Nyberg (suppleant)

 

Valberedning

Ulla Netterlund

(sammankallande)

Svante NilssonKramfors Konstförening är medlem i organisationen
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar