Styrelsen i Kramfors Konstförening


Det är vi som är styrelsen i Kramfors Konstförening och jobbar för att  uppfylla ändamålet i § 3 i föreningens stadgar enligt nedan.


" Föreningen har till ändamål att inom Kramfors kommun främja intresse för konst och förståelse för god konst i alla dess uttrycksformer, arrangera konstutställningar,
arrangera föreläsningar om konst eller andra arrangemang omkring konst, sprida information om konst och konstnärer och samarbeta med kommunala organ och konstorganisationer. "


Carl-Gerhard Lindberg

Ordförande


Rolf Westin
Kassör


Agneta Sjöberg
Sekreterare

Annika Johansson
Vice ordförande


Anneli Näsman
Ledamot


Lena Wälivaara

Ledamot

Marianne Hägglund
Ledamot


Caroline Strindlund
Suppleant

Mary Eriksson
Suppleant


Revisorer

Per Rydberg

Gunilla Westman

Anna-Lena Nyberg (suppleant)

 

Valberedning

Ulla Netterlund

(sammankallande)

Svante NilssonKramfors Konstförening är medlem i organisationen
Riksförbundet Sveriges Konstföreningar