Bild från Konsthallen i samband utsällning med fotograf Gunnar Forsström
och keramiker Susanne Fogelberg.


 

Föreningens historia  

 

I samband med att konstföreningen har nått den mogna åldern av 70-år har en bok tagits fram som berättar en spännande  historia från föreningens tidiga år fram till idag. Historieskrivningen har gjorts av f d journalisten Märit Nilsson och Carl-Gerhard Lindberg har redigerat och gjort layouten. I boken finns också bilder som illustrerar historien.


Ur förordet till boken

"Kramfors konstförening fyller 70 år. Föreningen bildades 9 maj 1945, samma dag som andra världskriget slutade och Europa började se framåt. Föreningen utvecklades parallellt med Kramfors som från municipalsamhälle blev stad och sedan storkommun.

 

Åren efter andra världskriget växte Sverige till en ekonomisk stormakt, välståndet ökade och begrepp som ”vackrare vardagsvara” och ”konst till alla” började användas.

 

Tyvärr saknas handlingar från många år, det lämnar en del luckor när historien ska tecknas. Men här och där i arkiven dyker det upp spännande utställningar som väckte genljud. Redan 1948 dök Sven X:et Erixon, Siri Derkert och Amelin upp. Och 1953 var Kramfors först i landet med att visa en retrospektiv utställning av den nyss bortgångne Karl Kylberg.

 

Många verk av dessa dåtidens giganter finns fortfarande kvar i Kramfors, möjliga att se för allmänheten. De köptes in av stadens år 1948 inrättade konstnämnd med Herbert Höglund som engagerad ordförande. Under jubileumsåret 2015 kommer en del av verken att visas i speciell utställning.

 

Många konstnärer bosatta i kommunen har återkommit med utställningar. Nils-Gunnar Johansson, Thage Nordholm, och Olle Gustafsson har alla dragit rekordpublik till utställningarna.

 

Lokalfrågan har under nästan alla 70 år vållat konstföreningen och dess styrelser huvudbry, från Babelsberg, Centralhotellet, Folkets Park, gamla Domus i Polishuset, Företagens hus och flera till och så till sist Konsthallen på Torget vid Biblioteket.

 

Hela tiden har styrelserna kämpat på för att lösa problemen och inte givit upp. Inför framtiden handlar frågeställningarna om att öka intresset bland dagens unga för att få nya engagerade medlemmar.

 

I den här minnesskriften har vi velat göra en överblick över de gångna 70 åren utan anspråk på exakthet och utan anspråk på att ta med allt."


Boken finns att beställa från Kramfors konstförening till det förnämliga priset av 50:- + ev. porto. Beställningen görs enklast genom att skicka ett mail till info@krfkonst.se eller via kontaktformuläret, uppge namn adress och telefonnummer så hör vi av oss.

Bok och exempel på sida ur boken