BLI MEDLEM


För att bli medlem i Kramfors Konstförening sätter du in medlemsavgiften på 150:- kr på
bankgiro 617-3769 och anger ditt namn, adress och e-post samt att du är ny medlem.


Skicka gärna ett meddelande via vårt kontaktformulär så vet
vi att din medlemsavgift är på väg.


Som medlem blir du inbjuden till vernissage minst fyra gånger per år och till övriga arrangemang. Vid årsmötet i mars deltar du i ett medlemslotteri och om du är närvarande, även i ett närvarolotteri.


Föreningens verksamhet under åren har varit mångskiftande. En rad kända konstnärer
har passerat revy, nya grepp har provats och ett stort ideellt arbete har lagts ned.
Läs mer om konstföreningens historia här.


Välkommen som medlem!