Konstresa ”res där du bor”


Kramfors Konstförening anordnade en konstresa, söndagen femte maj. Vi avreste från Resecentrum för att ta oss till Utansjögården. Detta magnifika hus, ritades av Cyrillus Johansson och här finns en biosalong, samlingslokal, en pub/fik, uthyrningsrum och gymnastiksal. Vi guidades via ett bildspel, där Annika Johansson och Fredrik Larsson turades om att berätta. Vi såg flera byggnader med det röda teglet, de rundade formerna och inslag av orientaliska element. Efter fika och rundvandring, där vi kunde se fanorna som fanns med i demonstrationståget, den 14 maj 1931, gick resan vidare till Svanö, där vi tittade på byggnaderna på Korpberget och därefter den första villan han ritade 1911, kallad Kamrersbostaden.


Mässen, eller Överingenjörens villa, från 1915 är ett stort och vackert hus, med många fönster och en loggia. Fredrik bjöd på anekdoter och berättade om sin och Evas flytt under tidigt 70-tal, då de bodde där i ett kollektiv. Efter lunch åkte vi till Bollsta för att se bland annat Kontoret som tillhör Bollsta sågverk.

Mässen eller Överingenjörens villa

Text och bild: Agneta Sjöberg