GDPR


GDPR (General Data Protection Regulation) är en EU-förordning som började gälla i hela EU den 25 maj 2018. GDPR ersätter den svenska Personuppgiftslagen. Kramfors Konstföreningar hanterar dina personuppgifter på följande sätt:


Dina rättigheter enligt GDPR
Samtycket är frivilligt och kan alltid återkallas. Du har alltid rätt att få dina personuppgifter rättade eller raderade. Du har också rätt att få ett registeruppdrag med de uppgifter som vi har lagrat om dig.

 

Allmänt om vår hantering av dina personuppgifter i vårt medlemsregister
Vi sparar bara dina personuppgifter så länge du är med i vår konstförening. Vi samlar in adressuppgifter, e-post och telefonnummer för att kunna kontakta dig. Vi använder uppgifterna för att kunna skicka information via post, e-post och nyhetsbrev med nyheter, inbjudningar och information.

 

Vi samlar in statistik för att kunna använda som underlag vid olika ansökningar och presentationer. Statistiken innehåller inga personuppgifter utan bara information om konstföreningens verksamhet.

 

Vi lämnar inte ut dina uppgifter till tredje part. Vi kan däremot använda dina personuppgifter för att göra utskick från våra samarbetspartners eller aktörer inom konstområdet med information som är relevant för konstföreningen, som utställningar, erbjudanden och inbjudningar. 

 

Anmälan till kurser eller konstresor

När du anmäler dig till våra kurser, seminarier och konstresor godkänner du också att vi får lagra uppgifter om dina personuppgifter och dina val. Uppgifterna används för att kunna skicka information om kursen, inbetalningar, och för att kunna göra bokningar åt dig gällande t ex. hotell, resor och kost.

 

Kontakta oss

Har du frågor kring hantering av personuppgifter som finns med i vårt medlemsregister? Kontakta rolf.westin@kramfors.se som är ansvarig för vårt medlemsregister. Har du allmänna frågor om Kramfors Konstförenings hantering av personuppgifter? Kontakta carlgerhard.lindberg @telia.com.