Årsmötet 2022 för verksamhetsåren 2021


Ett fyrtiotal medlemmar var närvarande då vi genomförde vårt årsmöte på Församlingsgården den 30 mars. Efter en stunds underhållning med Marcus och Melody vidtogs årsmöteshandlingarna. Verksamhetsåret var präglat av Corona pandemin och endast två utställningar kunde genomföras, i augusti utan vernissage och i december äntligen med vernissage. Den utställningen blev en succe  med många besökare och många sålda konstverk.


I övrigt under verksamhets året visades ett underskott på drygt 7.000 kronor. Anledningen till minusresultatet var att styrelsen beslutade att inte ta ut någon medlemsavgift för verksamhetsåret och att antalet utställningar var färre än vanligt och därmed mindre intäkter. Verksamhetsberättelsen hittar du här.


Medlemmarna valde också en ny styrelse. Carl-Gerhard Lindberg hade avböjt omval som ordförande efter 7 år på posten och i stället valdes Annika Johansson som ny ordförande. Hur styrelsen ser ut kan du ser här. 


Efter årsmötesförhandlingarna bjöds det på fika och efter det lottades 14 konstverk ut.


Vinnare Närvarolotteriet                                                                               Vinnare Medlemslotteriet

 1. Agneta Sjöberg, lott nr.12. Tavla av Miriam de Vincenti
 2. Anders Ohlsson, lott nr.34. Foto av Gunnar Forsström
 3. Carina Lindberg, lott nr. 43. Tavla av Ragnar Forsberg
 4. Gunilla Östman, lott nr.88. Tavla av Tage Nordholm
 5. Margareta Fällström, lott nr. 19. Tavla av Olle Gustafsson


  1. P-O Sjödin, medlem 99. Tavla av Margit Bergarp Åsberg
  2. Håkan Larsson, medlem 19. Tavla av Janeric Olzon
  3. Björn Strömberg, medlem 24. Tavla av Björn Krestesen
  4. Anders Ohlsson, medlem 110. Tavla av Lena Frykholm
  5. Gunilla Sahlén Stenholm, medlem 142. Tavla av Kristina Persson
  6. Hjördis Lundmark, medlem 113. Tavla av Ingabritt Sparring
  7. Ann-Catrin Åkerstedt, medlem 41. Tavla av Erik Mårtensson
  8. Renée Pettersson medlem 40. Tavla av Lennart Sand
  9. Jimmi Edlund, medlem 103. Tavla av Filip Ellström