Årsmötet 2021 för verksamhetsåren 2019 och 2020


Vi har nu äntligen kunnat genomföra årsmöte för verksamhetsåren 2019 och 2020 den 21 september. Förseningen beror på covid-19. Årsmötet hölls på Cupol, Folkets Park i Kramfors och ca 40 medlemmar fanns på plats. Förutom sedvanliga årsmöteshandlingar genomfördes årsmötet med fika och utlottning av 20 st konstverk bland medlemmar, både närvarande vid årsmötet och övriga som inte deltog. Här nedan presenteras vinnarna av de olika konstverken.

Medlemmarna valde också in en ny styrelsemedlem och vi är glada att hälsa Caroline Strindlund välkommen in till vårt styrelsearbete. Hur styrelsen ser ut kan du ser här.Vinnare Närvarolotteri:                            Konstnär

 1. Carl-Gerhard Lindberg, lott 72     R. Dahlgren
 2. Carina Lindberg, lott 41                  Å. Melin
 3. Agneta Johansson, lott 64             J E. Ohlzon
 4. Karin Ottosson, lott 31                     L, Eurenius
 5. Rolf Westin, lott 95                          J. Lindahl
 6. Erik O Sjödin, lott 23                        S. Fogelberg
 7. Lena Wälivaara, lott 80                   G. Forsström
 8. ??, lott 82                                            L. Andersson
 9. Erik Viklund, lott 75                          I-B. Sparring
 10. Caroline Strindlund, lott 81             I. Kiejerhag

  Vinnare Medlemslotteri:                                 Konstnär

  1. Birgitta Widerberg, m.nr 78                  B. Krestesen
  2. Barbro Hägglund, m.nr 127                   M. Tjärnström
  3. Mikael Olsson, m.nr 89                           Å. Sunesson
  4. Monica Bohman, m.nr 25                       M. Bergarp Åsberg
  5. Lars Eurenius,  m.nr 28                           C. Persson
  6. Anna-Lena Nyberg, m.nr 76                  Ch. Edlund
  7. Barbro Åkerlund, m.nr 13                        Å. Melin
  8. Birgitta Zetterblad, m.nr 139                   J. Östberg
  9. Elisabet Hagström, m.nr 121                   J. Skägget Holmlund
  10. Gun Bengtsson, m.nr 140                        R. Forsberg
  11. Hjördis Lundmark, m.nr 111                     H. Sjöberg

   Corona har ändrat förutsättningarna


   Coronan har tillsvidare ändrat våra förutsättningar att bedriva vår konstverksamhet. Hittills har vi varit tvugna att ställa in tre utställningar under 2020 och under 2021 har vi också fått ställa in två utställningar.


   Nyss har vi  genomfört en utställningen med Jeko Haj Yusuf i augusti/september och just nu pågår en utställning med verk av Ann Larsson Dahlin i december 2021.